Кафедра менеджменту

Історія кафедри. Кафедра менеджменту є провідною кафедрою Факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму і здійснює підготовку фахівців за відповідними освітньою, освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами відповідно на таких рівнях освіти: «бакалаврський», «магістерський» та «доктор філософії».

Кафедра менеджменту була утворена в 2002 році, практично відразу після створення Міжнародного гуманітарного університету. Першим та багаторічним завідувачем кафедри був доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України Микола Павлович Коваленко. З 1 вересня 2017 р. завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Тетяна Вадимівна Деркач.

Науково-дослідна робота. Наукові теми, над якими працює кафедра: «Інтеграційні механізми формування та функціонування територіальних соціально-економічних систем» U 0117U003792 та «Приморські регіони у світовій економіці та процесах глобалізації»U 0117U005588.

Кафедра менеджменту традиційно у квітні проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Глобалізація: співвідношення міжнародних
та національних економічних інтересів». Партнерами кафедри є Інститут світової економіки та політики Академії громадських наук Китайської Народної Республіки, Технічний освітній інститут Західної Македонії (Республіка Греція), Вища школа економіки, м. Вроцлав, Білоруський державний університет, Комратський державний університет (Молдова), Західно-Казахстанський аграрно-технічний університет ім. Жангир хана (Казахстан).

Щорічно у вересні організується Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах», в якій традиційно приймають участь досвідчені та молоді науковці та практики менеджменту з багатьох країн світу (https://bit.ly/3rWmlzY).

Викладачі кафедри мають публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

Професор Деркач Т.В. є головою, а професор Мартинюк О.А. членом редакційної ради журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Економіка та менеджмент» (категорія «Б»).

Професор Гончарук А.Г. є головним редактором наукового журналу Journal of Applied Management and Investments (http://www.jami.org.ua), членом редколегій зарубіжних видань Polish Journal of Management Sciences та Energy Policy Journal, що індексовані у Scopus та Web of Science, членом наукової ради Національного фонду досліджень України, експертом від України у програмному комітеті Horizon2020, а також спостерігачем комітетів управління та членом робочих груп у сімох міжнародних наукових проектах, що фінансуються Єврокомісією (https://mgu.edu.ua/international-projects).

Співробітники кафедри є членами авторських колективів таких видань як «Coastal regions: problems and paradigms of socio-economic development" та «The Visegrád Four – Ukrainian dimension. Integration – step by step» під редакцією доктора економічних наук, професора Деркач Т.В.

На кафедрі менеджменту вже багато років здійснює роботу науково-методичний семінар: «Сучасні проблеми економіки та менеджменту».

Важливим напрямком роботи кафедри є підготовка наукових кадрів. Сьогодні під керівництвом професорів Гончарука А.Г., Деркач Т.В., Мартинюк О.А. здійснюється підготовка низки дисертаційних досліджень здобувачів третього освітнього рівня «доктор філософії».

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 4 докторів наук, 4 кандидатів наук та 2 викладачів. Викладачі кафедри проводять усі необхідні види навчальних занять, практичну і теоретичну підготовку, методичну і виховну роботу, спрямовану на реалізацію студентами своїх здібностей, досягнення професійних компетентностей, підготовку до активної професійної та творчої діяльності. На кафедрі менеджменту проводяться організаційні заходи для участі викладачів, студентів в інститутських, університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях, круглих столах, вебінарах, олімпіадах та ін.

Викладачі кафедри організували та керують роботою наукових студентських гуртків, таких як «Глобальний погляд: регіони, країни, ринки», «Студія інжинірингу бізнесу», «Сучасні проблеми менеджменту».


Адреса: 65009, Одеса, вул. Фонтанська дорога 33, каб. 402
E-mail: manager_mgu@ukr.net
Графік роботи кафедри: пон. – п'ят. 8.30 – 18.00
Науково-педагогічний склад кафедри
Деркач Тетяна Вадимівна
Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор
Гончарук Анатолій Григорович
Професор, доктор економічних наук
Коваленко Микола Павлович
Професор, доктор фіз.-мат. наук
Лебедєва Наталія Андріївна
Доцент, кандидат технічних наук
Шинкаренко Лариса Василівна
Доцент, кандидат педагогічних наук
Запорожець Олена Федорівна
Доцент, кандидат економічних наук
Чайка Наталія Іванівна
Викладач
Горбаньова Вікторія Олександрівна
Викладач
Переваги навчання у нас
Диплом
європейського зразка з гарантією працевлаштування і можливістю отримати подвійний диплом
Викладачі
Майстер-класи та семінари від відомих рестораторів і готельєрів
Міжнародна практика
в Туреччині, Болгарії, Німеччині, Греції та інших країнах
Вартість
Вартість контракту від 17200 грн на рік
Інфраструктура
Сучасна інфраструктура для навчання, спорту і відпочинку
Програми
Унікальні освітні програми і дисципліни
Програми Факультету МГРСтаТ МГУ
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах :)
Контакти
Одеса, Фонтанська дорога, 33

Телефон: +38 (096) 831-11-12
Ел.пошта: mguhrtb@gmail.com

Приймальна комісія:
+38 (048) 719-88-38
priemnayamgu@gmail.com
Made on
Tilda