Лабораторія професійної та практичної підготовки
ПРО ЛАБОРАТОРІЮ

Професійно-практична підготовка студентів є невід'ємною частиною освітнього процесу на факультеті менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму Міжнародного гуманітарного університету.

Ознайомча практика здійснюється з метою ознайомлення з типами і класами підприємств готельного та ресторанного господарства, методами, формами організації в галузі майбутньої професії, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових та виробничих умовах.

Метою виробничої практики на 2 курсі є вивчення технологічних процесів у закладах готельного і ресторанного господарства. Закріплення та поглиблення теоретичних знань з організації роботи підприємств готельного і ресторанного господарства; особливості технології обслуговування; технологія надання основних і додаткових послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Вивчення технології використання сучасного обладнання, оволодіння технологічними професійними вміннями і навичками, а також готовності до самостійної професійної діяльності в умовах конкурентного ринкового середовища.

Метою виробничої практики на 3 курсі є формування у студента професійних вмінь, навичок прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних, виробничих умовах шляхом виконання обов'язків, властивих їх майбутньої професійної та організаційно-управлінської діяльності;

Метою переддипломної практики є узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та перевірка готовності студентів до практичної діяльності, а також аналіз матеріалів для кваліфікаційної роботи в реальних виробничих умовах. У процесі проведення практики студенти здійснюють аналіз роботи підприємств харчування та готельного господарства, що сприяє розвитку їх знань та досвіду у практичній діяльності, здобуттю професійних та організаційних навичок.

Лабораторія професійної практичної підготовки є структурним навчально-практичним підрозділом факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму, що організовує і проводить ознайомлення студентів освітньо- кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр», таких спеціальностей як: 241 «Готельно-ресторанна справа», 181 «Харчові технолгії», 242 «Туризм», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» зі специфікою майбутнього фаху, реалізовує закріплення теоретичних і практичних знань безпосередньо на підприємствах готельно-ресторанного господарства і туристичної сфери. Професійно-практична підготовка дає змогу скоротити термін адаптації молодих фахівців після закінчення університету до сучасних умов діяльності у сфері готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

Основні напрями роботи лабораторії:
 • Організація проходження всіх видів практики на високому рівні
 • Аналіз якості проходження практики студентами на базах практики
 • Дослідження інноваційних засад формування вмінь і навичок, певного досвіду практичної підготовки, соціально-економічного спілкування
 • Створення ефективної системи закріплення студентів за базами практик, що забезпечить формування позитивних професійних ціннісних навичок
 • Організація співробітництва з фахівцями галузі, з метою зацікавлення студентів в отриманні практичних знань, організації навчальної діяльності з врахуванням сучасних інноваційних технологій тенденції розвитку галузі
 • Пошук нових форм та методів професійної підготовки студентів
Основними завданням лабораторії є:
 • Відбір і підготовка баз для повноцінного проходження практик студентами
 • Збір інформації, стосовно вивчення баз практики для професійної практичної підготовки студентів
 • Укладення угод з закладами готельно- ресторанного і туристичного бізнесу на проведення практики студентів
 • Контроль за виконанням програм практик студентами та своєчасного представлення студентом звіту про проходження практики
 • Висвітлення організації професійно-практичної підготовки студентів факультету у засобах масової інформації
 • Створення умов для отримання першого робочого місця
Головною метою діяльності лабораторії є підготовка високопрофесійних кадрів, яка реалізується вдалим поєднанням теоретичних знань з практичними навичками. Лабораторія професійної практичної підготовки факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму Міжнародного гуманітарного університету, створює необхідні умови для удосконалення рівня загальної теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців, отримання ними професійних навичок роботи в провідних закладах готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Це допомагає студентам пізнати сучасні методи та форми організації праці у сфері Їх майбутньої професійної діяльності, ознайомити із структурою підприємств, функціональними процесами, та нормативно-правовою базою, що регулює їх діяльність. Комплексний характер організації практики дає змогу молодим спеціалістам здобути навики прийняття самостійних рішень для подальшої роботи в обраній сфері діяльності.
ПРАКТИКА

Рівень освіти: бакалавр

Практика для РО: бакалавр спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Враховуючи вимоги та пропозиції роботодавців, практична підготовка студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» має наскрізний характер, ефективність якої визгачається умовами її організації на базах практики. Тому, і базами практики є найбільш ефективно функціонуючі субєкти господарювання, які забезпечують рнеалізацію вимог наскрізних програм і мають фахівців належного рівня.

Вже на першому курсі студенти починають знайомитись з майбутньої сферою діяльності.

Ознайомча практика здійснюється з метою ознайомлення з типами і класами підприємств готельного та ресторанного господарства, методами, формами організації в галузі майбутньої професії, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових та виробничих умовах.

ГОТЕЛІ ТА ГОТЕЛЬНІ КОМПЛЕКСИ:
 • Готель «Bristol»
 • Готель «Ribas Duke Boutique Hotel»
 • Готель «Mozart»
 • Готель «Frapolli»
 • Готель «WOL. 121 by Ribas»
 • Готельний комплекс «NEMO Resort & Spa»
 • Готельний комплекс «Maristella Marine Residence»

ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА:
 • Ресторан «Terrase.Sea Wiew»
 • Ресторан «YUG»
 • Ресторан «Sabaneev gourmet & garden»
 • Ресторан «Café Central»
 • Ресторан «Beerteka»
 • Ресторан «The Roastery by Odesa»
 • Ресторан «Олександрівський»
 • Ресторан «Облака»
 • Пляж-ресторан «Кораблік»
 • Ресторан «Mamma Italia»
 • Бар мідій «Кotelok»
 • Ресторан «Хіжина»
 • Кав'ярня «Foundation Coffee Roasters»
Залишилися питання?
+38 (096) 831-11-12
Телефонуйте
Фонтанська дорога, 33, Одеса
Приходьте у гості
mguhrtb@gmail.com
Пишіть
Контакти
Одеса, Фонтанська дорога, 33

Телефон: +38 (096) 831-11-12
Eл.пошта: mguhrtb@gmail.com
Made on
Tilda